Modules

Hieronder staat een overzicht van alle modules die je op Klimapedia kunt vinden.

De codes van de modules staan voor onderstaande onderwerpen.

  • A: Geluid en akoestiek, AE: Geluid en akoestiek (engels)
  • B: Brand
  • I: Gebouwinstallaties
  • LI: Daglicht en bezonning, – LIE: Daglicht en bezonning (engels)
  • LU: Luchtdichtheid en luchtstromen
  • V: Vocht
  • W: Warmte

 

A001Golfkarakter van geluid

A002Geluidwaarneming

A003Akoestisch vermogen en intensiteit

A004Geluidabsorptie

A005Absorptiemechanismen

A006Paneelabsorptie

A007Diffuus geluidveld

A008Nagalmtijd

A009Ruimteakoestiek

A010Zaalakoestiek

A011Spraakverstaanbaarheid

A015Genormaliseerde luchtgeluidisolatie

A016Luchtgeluidisolatie – Massawetten voor enkelbladige constructies

A017Luchtgeluidisolatie – Coïncidentie-effect

A018Luchtgeluidisolatie van spouwconstructies

A020Constructiegeluid en trillingen

A025Verkeerslawaai – basismodel wegverkeer

A026Verkeerslawaai – schermwerking

A027Verkeerslawaai – railverkeer

A028Verkeerslawaai – luchtverkeer

A030Akoestisch model

A031Verbindingsdemping

A032Rekenmethode

A033Praktijk

A034Omloopgeluid

A951Geluid en ruimte

A952Geluid en constructie

AE001Definitions measurement procedures and composite walls

AE003Sound insulation of single leaf walls

AE004Sound insulation of cavity constructions

AE007Flanking sound transmission

AE008Indirect airborne sound transmission

AE011Speech Intelligibility

AE999Basics Acoustics

B000Introductie fire safety engineering

B001Het verschijnsel brand

B002Het verschijnsel rook

B003Warmtetransport door geleiding

B004Warmtetransport door convectie

B005Warmtetransport door straling

B006aOefening warmtetransportmechanismen bij brand

B008Combustion

B009Chemische thermodynamica

B010Het adiabatisch verbrandingsproces

B011Inleiding brandbeveiligingsconcepten

B012Brandveiligheid in publiekrechtelijke regelgeving

B012aOefening brandveiligheid in publiekrechtelijke regelgeving

B013Stappenplan brandveilig ontwerpen

B014Beheersbaarheid van brand

B015Brandscenario’s

B016Design fires

B017Rookdichtheid en zichtlengte

B017aOefening rookdichtheid en zichtlengte

B019Ontvluchting

B020Fysisch brandmodel

B020aOefening fysisch brandmodel

B021Brandoverslag door straling

B025Meerzone luchtstroommodellen

B026CFD modellen voor brand

B027Betrouwbaarheid van CFD-modellen

B030De Eurocodes: brandweerstand van draagstructuren

B031Probabilistische benadering van veiligheid

BE999Basics Fire Safety

I210Inleiding klimaatinstallaties

I220Ontwerpfilosofie

I230Ontwerptraject

I240Duurzaamheid

I241Passive buildings

I250Eisen binnenklimaat

I251Thermisch comfort in gebouwen

I252Robuustheid binnenklimaat

I260Afgifte – Lucht – Systeemkeuze

I261Ventilatiesystemen

I262Natural air supply

I263Mechanische ventilatie – centraal

I264De luchtbehandelingskast (LBK)

I265Transport van lucht

I266Verwarmen en koelen met lucht

I267Voorbeeldoplossingen

I268Berekeningen en metingen bij ventilatie

I269Bouwkundige integratie, optimalisatie en ventilatie

I270Natural air supply systems

I280Centrale installaties – lucht – vuistregels

I290Centrale installaties – lucht – systeemkeuze

I300Transport – lucht – integratie-aspecten

I310Transport – lucht – dimensionering leidingen en luchtkanalen

I320Afgifte – Lucht – Vuistregels

I330Afgifte – Lucht – Energetische en Bouwfysische Optimalisatie

I340Centrale installaties – Lucht – Globale- en Handberekeningen

I350Afgifte – Koeling – Systeemkeuze

I360Centrale installaties – Koeling – Vuistregels

I370Centrale installaties – Koeling – Vuistregels – Ruimtelijke integratie

I380Globale koelbehoefteberekening

I390Koelbehoefteberekening – kleine ruimten

I400Koelbehoefteberekening grote ruimten

I410Afgifte – koeling – nauwkeurige berekening en simulatie

I420Centrale installaties – koeling – bouw en energie optimalisatie

I430Systeemkeuze op basis van warmtebehoefte

I431Concrete core activitation in theory

I432Concrete core activation applications

I440Verwarmingssystemen

I450Heat pumps

I460Ruimtelijke integratie installaties

I470Ruimtelijke integratie leidingen

I470Transport – verwarming of koeling integratieaspecten

I480Dimensionering van leidingen

I480Transport – Verwarming of Koeling – Dimensionering van Leidingen

I490Globale calculatie warmtebehoefte

I500Riolering en hemelwaterafvoer – globale en handberekeningen

I510Liften – wettelijke en praktische eisen

I520Liften – bouwkundige aspecten

I530Elektrische installaties vuistregels

IE999Basics Thermal Comfort – Ventilation – Solar Control

IO002Afstemming gebouw en omgeving bij schetsontwerp

IO005Het bouwfysisch programma van eisen

IOE999Basics Energy – Sustainability

LI001Daglicht en uitzicht / bezonning

LI002Licht, basisbegrippen, normen en eisen

LI003Licht, basisbegrippen (verdieping)

LI004Bepaling daglichtfactor en bezonning

LIE001Daylight and view – insolation

LIE002Light – basic concepts standarts and requirements

LIE003Light- basic concepts elaboration

LIE004Determing daylight factor and insolation

LIE999Basics Lighting – basics – daylight – artificial lighting

LU001Basismodule luchtdichtbouwen

LU002Regelgeving luchtdoorlatendheid

LU003Meten en berekenen luchtdoorlatendheid

LU004Voorbeelddetails luchtdichte gebouwen

LU009Mechanische ventilatie en ventilatie-efficiëntie

LU010Natuurlijke ventilatie en infiltratie

LU011Drukverschillen over scheidingsconstructies

LU012Stromingsweerstand van openingen

LU013Luchtstroming in openingen

LU015 LU016Luchtdichtheid van woningen

LU020Meerzone luchtstroommodellen

LU021Externe verwijzingen luchtdicht bouwen

LU022Verdunningsfactor

V001Vochtopname door Materialen

V002Warmte- en vochtbalans van een omsloten ruimte

W000Opgaven en casussen

W001Inleiding thermische isolatie

W002Stationair warmtetransport: niveau A

W003Stationair warmtetransport: niveau B

W004Regelgeving thermische isolatie

W005Warmteweerstand en warmtedoorgangscoëfficiënt van een constructie

W006Temperatuurverloop in een constructie

W007Koudebruggen: berekenen van F-waarden onder stationaire condities

W008Voorbeelden thermische isolatie dichte delen

W009Zonnestraling en zonstralingsgegevens

W010Bezonning en beschaduwing

W011Zonwering

W012Het benutten van zontoetreding door het raam

W013Warmteoverdracht door straling tussen bouwdelen

W014Het bepalen van zichtfactoren

W015Stralingstemperatuur

W016Warmteoverdrachtscoëfficiënt voor straling

W017Warmteoverdracht door geleiding

W018Warmteoverdracht door convectie

W019Warmteoverdracht door straling

W020Warmteoverdracht in een luchtgevulde spouw

W021Zonbestraling en atmosferische straling

W041Niet-stationair warmtetransport – periodieke randvoowaarden

W042Warmte-indringing in een eindig medium met periodieke randvoorwaarden

W043Voorbeelden warmte-indringing in een eindig medium met periodieke randvoorwaarden

W044Eerste-ordemodel met periodieke randvoorwaarden

W045Bijlagen niet-stationair warmtetransport

WE021Solar irradiation and atmospheric irradiation

WE999Basics Heat and moisture transfer – thermal insulation