B002

Het verschijnsel rook

Bij verbranding van een brandstof ontstaat rook als een verbrandingsproduct. Rook bevat hete verbrandingsgassen (vaak vooral CO2 en H2O), vaste roetdeeltjes (risico van  zichtbelemmering) en half verbrande producten (gevaar voor ontbranding, flash-over en toxiciteit, zoals bij CO).

Auteurs
    ir. R.A.P. van Herpen
Tags
blootstelling
brandwonden
rookcompartiment
rookdichtheid
toxische gassen
vluchtroute
warmtestralingsflux
zichtlengte