I269

Bouwkundige integratie, optimalisatie en ventilatie

In deze module wordt ingegaan op de bouwkundige integratie van installatietechnische elementen. Het doel van de integratie is energiebesparing en comfortverbetering (bouwfysische optimalisatie). In de module wordt alleen een beschrijving gegeven van een aantal verschillende mogelijkheden.

Auteurs
    dr. Edward Prendergast
    dr.ir. Peter van den Engel