W017

Warmteoverdracht door geleiding

Geleiding treedt op bij warmtetransport door vaste materialen. Hoewel dit transport in theorie ook optreedt in vloeistoffen en gassen, is het hier meestal volledig ondergeschikt aan het stromingstransport. Het warmtetransport door geleiding in het materiaal komt tot stand onder invloed van een temperatuurverschil over het materiaal, waarbij de mate van geleiding wordt bepaald door de warmtegeleidingscoëfficient van het materiaal. Voor voorbeelden zie module B-3 ‘warmtetransport door geleiding’.

Auteurs
    ir. E.H. Tumbuan
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Tags
constructie
differentiaalvergelijking
isolatie
warmteproductie
warmtestroomdichtheid
warmtetransport