I240

De doelstelling van deze module is in feite het informeren over de laatste toepassingen van installatieconcepten binnen het ontwerp proces. De mate van energie vriendelijk-heid, toepasbaarheid en cradle to cradle bestendigheid verschillen sterk. De onderliggende ontwerpfilosofie (zie module ontwerpfilosofie) is dan ook leidend bij de aanvang van een ontwerpproces.
Hier worden een aantal van deze specifieke toepassingen genoemd. Voor een diepere uitleg wordt naar de andere modulen verwezen.

Auteurs
    dr.ir. Peter van den Engel
    ir. John van der Vliet
    ir. Leo de Ruijsscher
    Martine Verhoeven
Tags
breeam
cradle to cradle
duurzaam
energie
energiereductie
hergebruik