A027

De methodiek voor de berekening van railverkeerslawaai is analoog aan die voor wegverkeerslawaai, met dien verstande dat de formules aangepast zijn op een aantal punten.

Auteurs
    ir. L. Nederlof
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Niveau
    bachelor
Tags
exposure level
HSL-treinen
passagetijd
rails
railverkeerslawaai
spoor
treinen