B000

Introductie fire safety engineering

Fire Safety Engineering houdt in dat brandveiligheid beschouwd wordt vanuit een meer fysische achtergrond, waarmee het veiligheidsniveau volgens de regelgeving gewaarborgd dient te worden. Vanzelfsprekend spelen fysische modellen hierin een belangrijke rol. In feite vormen deze de bouwstenen voor het brandbeveiligingsconcept.

Dit brandbeveiligingsconcept is een visie waarin de brandveiligheid optimaal op het gebouw, de installaties, de inrichting en het gebruik wordt afgestemd. In feite betreft het dus een gebouwgebonden maatwerkoplossing. Hierin moeten de verschillende modellen kunnen worden ondergebracht en onderling worden afgestemd.

Behalve in brandbeveiligingsconcepten speelt Fire Safety Engineering ook een rol in gelijkwaardige brandveiligheidsoplossingen wanneer grootheden niet rechtstreeks aan de grenswaarden van prestatie-eisen in de publiekrechtelijke regelgeving voldoen.

Auteurs
    ir. R.A.P. van Herpen
Tags
brandbeveiligingsconcept
brandfysische modellen
brandscenario’s
brandstofbeheerst
brandveiligheid
ventilatiebeheerst