LU012

Deze module is een vervolg op ‘Natuurlijk ventilatie en infiltratie (LU-10)’. Luchtstromingen en weerstanden door naden, kieren en ventilatieroosters worden toegelicht en berekend.

Auteurs
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Tags
luchtdoorlatendheidscoëfficiënt
NEN 1087
stromingscoëfficiënt
stromingsexponent
turbulente stroming
Ventilatieroosters