B027

Betrouwbaarheid van CFD-modellen

Van een goed CFD-pakket mag worden verwacht dat dit is gevalideerd aan praktijkmetingen. De betrouwbaarheid kan op een aantal vragen worden gecontroleerd: Hoe is het model gevalideerd? Wat is het toepassingsgebied van het model (tot hoe ver reikt de validatie)? Met welke onderbouwing wordt het toepassingsgebied eventueel opgerekt?

Randvoorwaarden en uitgangspunten bepalen in grote mate de waarde van het CFD-model, in deze module een rankschikking van de belangrijkste voorwaarden en uitgangspunten.

 

 

Auteurs
    ir. R.A.P. van Herpen
Tags
behoudswetten
hydrodynamisch
simulatie
stromingsvergelijkingen
turbulentie
verbrandingsmodel