B001

Het verschijnsel brand

Verbranding is oxidatie van een stof, bij hoge temperatuur, waarbij warmte vrijkomt. Het is dus een exotherme reactie. Voor verbranding is nodig:

  • de aanwezigheid van brandstof;
  • voldoende luchttoevoer in verband met de nodige zuurstof;
  • een ontstekingstemperatuur, waarop de brandstof moet worden gebracht;
  • omgevingscondities, waardoor de verbranding kan worden onderhouden, als een voortschrijdende kettingreactie.
Auteurs
    ir. R.A.P. van Herpen
    prof.ir. J. Vorenkamp
    prof.ir. P.H.H. Leijendeckers
Tags
brandstof
soortelijke warmte
verbranding
verbrandingsgassen
warmtebalans
warmteverliezen