B005

Warmtetransport door straling

Stralingsoverdracht komt niet via een materiaal tot stand, maar is het gevolg van emissie van infrarode (elektromagnetische) straling aan het materiaaloppervlak. Dit kan een vast materiaal zijn, maar ook een vloeibaar of gasvormig materiaallichaam, zoals een vlam. In vergelijking met de module ‘Warmteoverdracht door straling’ focust deze module meer op de fundamentele theorie.

Auteurs
    ir. R.A.P. van Herpen
Tags
elektromagnetisch
emissie
golflengte
quantumtheorie van Planck
wamrtestralingsflux
wet van Wien