B014

De overheid biedt met de regelgeving ‘Model Beheersbaarheid van Brand’ uit 1995 en de opvolger daarvan uit 2007 een oplossing met voorwaarden voor het maken van grotere brandcompartimenten die past binnen het beoogde veiligheidsniveau van het Bouwbesluit. Het reken-beslismodel kan vooral een oplossing bieden bij industriegebouwen, winkels en tentoonstellingshallen waarbij de brandveiligheid van het gebouw in het bijzonder wordt bepaald door de wisselende inrichting en variabele opslag.

Auteurs
    ing. Susan Eilander
Tags
beheersbaarheid
beslismodel
bouwbesluit
brandcompartiment
vurenhoutequivalent
vuurbelasting