A003

Geluid klinkt zwakker naarmate de afstand tot de geluidsbron groter is. Dit is het gevolg van de wijze waarop de akoestische energie die een bron uitzendt zich over de omliggende ruimte verspreid. Het wordt dus veroorzaakt door de geometrische uitbreiding van de geluidgolven en staat geheel los van enig dempingsmechanisme. De vraag is hoe de geluidsterkte ter plaatse van een waarnemer in verband kan worden gebracht met de ‘sterkte’ van de geluidbron zelf.

Auteurs
    ir. L. Nederlof
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Niveau
    bachelor
Tags
akoestisch vermogen
akoestische intensiteit
lijnbron
puntbron
richtingskarakteristiek
links