LU015 LU016

De mate van infiltratie (= ongewenste, niet controleerbare ventilatie) wordt bepaald door de luchtdoorlatendheid van de woning. Het bouwbesluit stelt regels om infiltratie te beperken, met oog op energiezuinigheid. Om de infiltratie hoeveelheid te bepalen zijn er reken- en meetmethodes. In module LU-15 een algemene inleiding, in module LU-16 een verdere uitwerking.

Auteurs
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Tags
infiltratie
luchtdoorlatendheid
NEN 2686
NEN 2687
stromingscoëfficiënt
ventilatie