I280

Centrale installaties – lucht – vuistregels

Het dimensioneren van de installatieruimte bestaat uit verschillende stappen van indicatief naar nauwkeurig. De ruimtes hebben specifieke geschiktheids eisen zoals toegankeljkheid, voldoende hoogte, bereikbaar voor leidingen en kanalen, etc. In deze module worden de situering en dimensionering van de technische ruimten besproken m.b.t. luchtbehandeling.

 

 

Auteurs
    dr.ir. Peter van den Engel
    ir. John van der Vliet
    ir. Leo de Ruijsscher
    Martine Verhoeven
Tags
installatieruimte
LBK
luchtbehandelingskast
luchtbehandelingsruimte
ruimtebepaling
warmteterugwinning