IO005

Het bouwfysisch programma van eisen

Het is noodzakelijk om de bouwfysische eisen en wensen eenduidig vast te leggen. Enerzijds liggen eisen vast in de publiekrechtelijke regelgeving. Het is in principe niet noodzakelijk om deze te herhalen in een Programma van Eisen. Anderzijds kunnen er specifieke eisen en wensen zijn van de opdrachtgever (eigenaar of gebruiker) die zo helder mogelijk in grootheden met technische prestatie-eisen worden vertaald.

Auteurs
    ir. R.A.P. van Herpen
Tags
bouwfysisch
comfort
opdrachtgever
programma
publiekrechtelijke
woningwet