I400

Koelbehoefteberekening grote ruimten

Aan de hand van de in een module (‘Globale koelbehoefteberekening’ – I-380) besproken rekenmethode worden enkele voorbeelden weergegeven van de berekening van de koelbehoefte van grote ruimten.

Auteurs
    dr.ir. Peter van den Engel
    ir. John van der Vliet
    ir. Leo de Ruijsscher
    Martine Verhoeven
Tags
atrium
CAV
koelbehoefte
systeemkeuze
theaterzaal
ventilatievoud