B021

Brandoverslag is de uitbreiding van brand naar een andere ruimte uitsluitend via de buitenlucht. De snelheid van de branduitbreiding hangt af van de hoeveelheid materiaal in de ruimte en de mate waarin toevoer van lucht mogelijk is voor de verbranding. Wanneer de beglazing als gevolg van de hitte in een ruimte springt, kan verse lucht vrij toestromen naar de brandhaard. Hierdoor kunnen brandbare gassen tot ontbranding komen in de vorm van uitslaande vlammen.

Auteurs
    ir. R.A.P. van Herpen
Tags
NEN 6068
Stralingsberekening CPR 14
TNO nulmodel
warmtestralingsflux
WBDBO