A018

De lucht in een spouwconstructie fungeert als een veer, die met de uitwijking van de spouwbladen wordt samengedrukt, dan wel ontspannen. Net als buiggolven en coïncidentie kan deze eigenschap leiden tot isolatieverlies, afhankelijk van de spouwbreedte. Omdat deze eigenschappen theoretisch zeer lastig te voorspellen zijn eindigt de module met een opsomming van globale spouw-wetten.

 

 

Auteurs
    ir. L. Nederlof
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Niveau
    bachelor
    master
Tags
buigslappe voorzetwand
koppeling spouwbladen
luchtgeluidisolatie
luchtveer
massawet
resonantiefrequentie
resonantiegebied
spouwconstructies
links