W006

De warmteweerstand van een (uitwendige) scheidingsconstructie is opgebouwd uit de warmteweerstand van de afzonderlijke materiaallagen. Een eventuele luchtspouw wordt daarin feitelijk ook als materiaallaag beschouwd. In deze module twee voorbeelden van temperatuurverloop in een scheidingsconstructie bij vaste randcondities.

Auteurs
    ir. Peter Erdsieck
Tags
constructie
ongeïsoleerde spouwmuurconstructie
temperatuurverloop
warmtegeleidingscoefficient
warmtestroomdichtheid
warmteweerstand