A016

Luchtgeluidisolatie – Massawetten voor enkelbladige constructies

Een fysisch model van een sterk vereenvoudigde situatie voor de geluidisolatie van constructies. Het model onthult de wetmatigheden van enkelbladige constructies en legt een verband met materiaal, afmeting en opbouw. Daarnaast wordt het theoretische model vergeleken met resultaten uit de praktijk.

Auteurs
    ir. L. Nederlof
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Niveau
    bachelor
    master
Tags
enkelvoudige wanden
theoretische massawet