W042

Warmte-indringing in een eindig medium met periodieke randvoorwaarden

Deze module beschouwt een oplossingsmethode waarmee temperaturen en warmtestromen in willekeurig opgebouwde vlakke constructies berekend kunnen worden. Omdat oplossing van de warmtetransportvergelijking voor samengestelde, eindige constructies met willekeurige randvoorwaarden doorgaans tot gecompliceerde uitdrukkingen leidt, beperken we ons tot de warmte-indringing met periodieke randvoorwaarden. Deze periodieke oplossing is uitermate geschikt om het gedrag van constructies te beoordelen bij zonbestraling.

Auteurs
    ir. A.C. van der Linden
Tags
Fourier
overgangsweerstand
sinus
spouw
warmte-indringing
warmteoverdrachtscoëfficiënt