B019

De eisen voor ontvluchting van een gebouw bij brand zijn vastgelegd in het Bouwbesluit. In deze module wordt ingegaan op de prestatie-eisen met betrekking tot de ontvluchting van een rookcompartiment. Daarnaast speelt de opvang- en doorstroomcapaciteit van trappenhuizen een belangrijke rol bij gebouwevacuatie. Voor complexere gebouwen zijn de prestatie-eisen van het Bouwbesluit niet voldoende: men zal bij evacuatie rekening moeten houden met het ontstaan van paniek. Een gebouwevacuatiemodel kan inzichtelijk maken waar zich opstoppingen vormen bij ontruimingen.

Auteurs
    ing. Susan Eilander
Tags
bouwbesluit
Doorstroomcapaciteit
Gebouwevacuatiemodel
rookcompartiment
vluchtroute
vluchttrappenhuis