I410

Afgifte – koeling – nauwkeurige berekening en simulatie

De warmte- en koelbehoefte van ruimten kan met “dynamische” of “stationaire” methoden worden berekend. Bij het architectonische ontwerpproces gaat het vooral om inzicht in de ruimtelijke dimensionering. Een andere veel gestelde vraag is naar de beste vorm voor een gebouw om met natuurlijke koeling te kunnen volstaan. In deze module wordt uitgelegd hoe op deze vragen antwoorden te vinden met behulp het computerprogramma ORCA.

Auteurs
    dr.ir. Peter van den Engel
    ir. John van der Vliet
    ir. Leo de Ruijsscher
    Martine Verhoeven
Tags
energiegebruik
handberekening
koelbehoefte
ORCA
systeemkeuze
VAV