A004

Wanneer een geluidgolf op een begrenzend vlak valt dan spelen een aantal mechanismen: reflectie, transmissie en absorptie. Bij absorptie gaat een deel van het geluid verloren en wordt omgezet in warmte. De mate waarin dit gebeurt hangt af van het materiaal, elk materiaal heeft een eigen geluidabsorptiecoëfficient.

Auteurs
    ir. L. Nederlof
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Niveau
    bachelor
Tags
doorgelaten
geabsorbeerd geluid
geluid
geluidabsorptiecoefficient
gereflecteerd geluid
reflectiecoefficient
transmissiecoëfficiënt
links