LI003

Verdieping van de module LI-02, ‘Licht, basisbegrippen, normen en eisen’. Verschillende meetmethoden voor het classificeren van lichtbronnen en de reacties van belichte objecten worden toegelicht.

Auteurs
    ir. A.C. van der Linden
Tags
lichtsterkte
lichtstroom
luminantie
ruimtehoek
Stefan Boltzman
verlichtingssterkte