LU003

Hier wordt ingegaan op de beschikbare methoden voor het meten en berekenen van de luchtdoorlatendheid van ramen, gevelelementen en gebouwen. Toegelicht wordt hoe de meetmethoden in hoofdlijnen functioneren en op welk moment zij worden ingezet.

Auteurs
    ir. Peter Erdsieck
Tags
luchtdichtheidscontrole
luchtdoorlatendheid
luchtlekkage
nen-normen
SKG
Thermografie