A011

Spraakverstaanbaarheid hangt af van de spreker (stemvolume, articulatie), de luisteraar (oorgevoeligheid) en de ruimteakoestische parameters zoals die worden gespecificeerd door de pulsresponsie tussen spreker- en luisteraarpositie. Verschillende maten voor spraakverstaandbaarheid worden behandeld: logatomen, de Speech Transmission Index (STI), de Articulation Loss of Consonants (ALcons), de Speech Interference Level (SIL) en de Articulation Index.

Auteurs
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Niveau
    bachelor
Tags
Articulation Index
Articulation Loss of consonants
Speech Interference Level
Speech Transmission Index
spraakverstaanbaarheid
links