I480

Transport – Verwarming of Koeling – Dimensionering van Leidingen

Met leidingen wordt water verplaatst, met kanalen lucht. Feitelijk zijn water en lucht media voor warmtetransport. In deze module worden verschillende dimensioneringsmethoden van leidingen toegelicht, inclusief een praktijkvoorbeeld.

Auteurs
    dr.ir. Peter van den Engel
    ir. John van der Vliet
    ir. Leo de Ruijsscher
    Martine Verhoeven
Tags
diameter
dimensioneren
koelvermogen
leidingen
nomogram