B026

CFD modellen voor brand

Computational Fluid Dynamics (CFD) is een hulpmiddel waarmee gedetailleerde stromingsberekeningen numeriek op de computer worden gemaakt. Hoewel de naam doet vermoeden dat het om vloeistofstromingen gaat, kunnen ook gasstromingen op deze wijze inzichtelijk worden gemaakt. Gassen en vloeistoffen gedragen zich op dezelfde wijze, al zijn de eigenschappen van het stromingsmedium natuurlijk wel verschillend.

Het is dus ook mogelijk om luchtstromingen en lucht/rookstromingen met behulp van CFD inzichtelijk te maken. Daarmee is de convectieve verspreiding van verontreinigingen en temperatuur bekend. Op elk willekeurig punt in het volume kan daardoor de temperatuur, rookdichtheid, zichtlengte en verontreinigingsconcentratie worden bepaald.

Auteurs
    ir. R.A.P. van Herpen