LU010

In de jaren vijftig was natuurlijke ventilatie via kieren en naden de norm. Daarop volgde een trend van gecontroleerde mechanische ventilatie.  Aandacht voor duurzaamheid en problemen als het ‘sick building syndrom’ leidden de focus terug naar natuurlijke wijzen. Voor-, nadelen, randvoorwaarden en berekeningen met betrekking tot natuurlijke ventilatie worden hier beschouwd.

Auteurs
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Tags
drukverschil
Eenzonemodel
natuurlijke ventilatie
sick-building-syndroom’
Thermiek
ventilatiedebiet