B020a

Oefening fysisch brandmodel

Deze oefening voor het toepassen van het fysisch brandmodel is gegeven in de vorm van een kantoorgebouw, waarbij het gebouw wordt getoetst op brandveiligheid. Er wordt in de uitwerking gebruik gemaakt van de rekenprogramma’s Ozone en Detactt2 (NIST, US) en bevat toetsingen op basis van de NEN-normen NEN 6068 en NEN-EN 1991-1-2. Verder wordt de casus van de brand van het Bouwkundegebouw van de TU Delft in 2008 beschouwd.

Auteurs
    ir. R.A.P. van Herpen