LI004

De hoeveelheid daglicht die in een bepaald punt in een vertrek terechtkomt, is afhankelijk van een groot aantal variabelen. De daglichtfactor bepaald de verhouding tussen de hoeveelheid daglicht buiten en binnen. In deze module wordt beschreven hoe de daglichtfactor rekenkundig bepaald kan worden, in de bijlage een grafische methode met behulp van een daglichtdiagram.

Auteurs
    ir. A.C. van der Linden
Tags
Commission Internationale de l'Eclairage
daglichtfactor
diffuus
hemelcomponent
radiaaldiagram
reflectiecomponent