A017

Ten gevolge van opeenvolgende golffronten van een invallende, vlakke, lopende golf aan het opppervlak van een plaat kunnen op twee manieren buiggolven ontstaan. Een gedwongen buiggolf naar aanleiding van het voortschrijdende karakter van de invallende golf en een vrije golf als de kracht van de invallende golf beschouwd wordt als puntlast. Wanneer beiden zich met eenzelfde periode voortplanten leidt dit tot coïncidentie en een mogelijke aanzienlijke vermindering van geluidisolatie.

Auteurs
    ir. L. Nederlof
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Niveau
    bachelor
    master
Tags
coincidentie‐effect
gedwongen buiggolf
grensfrequentie
invallende golf
lopende golf
luchtgeluidisolatie