A017

Luchtgeluidisolatie – Coïncidentie-effect

Ten gevolge van opeenvolgende golffronten van een invallende, vlakke, lopende golf aan het opppervlak van een plaat kunnen op twee manieren buiggolven ontstaan. Een gedwongen buiggolf naar aanleiding van het voortschrijdende karakter van de invallende golf en een vrije golf als de kracht van de invallende golf beschouwd wordt als puntlast. Wanneer beiden zich met eenzelfde periode voortplanten leidt dit tot coïncidentie en een mogelijke aanzienlijke vermindering van geluidisolatie.

Auteurs
    ir. L. Nederlof
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Tags
buiggolven
coïncidentie
dempingsmechanismen
grensfrequentie
isolatiecurve
verliesfactor voor buiggolven