B012

Brandveiligheid in publiekrechtelijke regelgeving

Het veiligheidsniveau volgens de publiekrechtelijke regelgeving wordt gekenmerkt als het maatschappelijk aanvaard risico. Deze regelgeving bevat derhalve veiligheidseisen die voor elk bouwwerk van toepassing zijn. Het is dus belangrijk om van deze eisen op de hoogte te zijn, aangezien zij niet in privaatrechtelijke documenten (contractdocumenten, zoals een PvE, bestek en tekeningen) vastgelegd hoeven te worden.

Auteurs
    ir. R.A.P. van Herpen
Tags
bouwbesluit
NEN 6068
NEN 6069
rookcompartiment
vluchtroute
WBDBO