I430

Systeemkeuze op basis van warmtebehoefte

Bij woonruimten en andere verblijfruimten met een geringe interne warmtebelasting wordt de keuze van de klimaatregeling vooral bepaald door de maximale warmtebehoefte. In deze module wordt uigelegd hoe de warmtevraag bepaald kan worden en welke warmte-afgiftesystemen gebruikt kunnen worden om aan deze vraag te voldoen.

Auteurs
    dr.ir. Peter van den Engel
    ing. Bob Schalkoort
Tags
betonkernactivering
convectoren
luchtverwarming
radiatoren
vloerverwarming
warmtebehoefte