W002

Tussen twee voorwerpen, zoals vlakken, is voortdurend sprake van warmte-uitwisseling (warmtetransport). Het transport van warmte heeft gewoonlijk tegelijkertijd op drie verschillende wijzen plaats: door geleiding, door convectie en door straling.

Auteurs
    ir. Peter Erdsieck
Tags
convectie
emissiefactor
geleiding
straling
warmtestroom
warmtestroomdichtheid