W018

Warmteoverdracht door convectie

Convectie of stromingstransport treedt op in vloeistoffen en gassen. De warmte-inhoud van het materiaal wordt door het massatransport verplaatst. Dit stromingstransport komt tot stand door een drukverschil. Dit drukverschil wordt overigens, in geval van brand, vaak door een temperatuurverschil veroorzaakt. Voor een uitgebreide behandeling van het begrip convectie, zie module ‘B-4 warmtetransport door convectie’.

Auteurs
    ir. E.H. Tumbuan
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Tags
energievergelijking
gedwongen convectie
grenslaag
impulstransport
stroming
vrije convectie