A009

De functionele waarde van een ruimte hangt voor een deel samen met de akoestische eigenschappen. In theorie is het overdrachtspad tussen bron en ontvanger een volkomen gedetermineerd systeem en zou via de golfvergelijking en de randvoorwaarden beschreven moeten kunnen worden, in de praktijk blijkt dit zeer moeilijk tot onmogelijk te zijn. Daarom worden vooral denkmodellen en globale rekenmodellen gebruikt.

Auteurs
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Niveau
    bachelor
Tags
geluidniveauverdeling
grensfrequentie
nagalmtijd
reflecties
staande golven
links