I340

Centrale installaties – Lucht – Globale- en Handberekeningen

Het Mollier-diagram voor vochtige lucht geeft de samenhang weer tussen de absolu­te vochtigheid (x) en de enthalpie (h). Verschillende lucht condities zijn hieruit af te lezen, deze condities zijn met verschillende eenheden te karakteriseren. Deze module gaat verder nog in op het mengen van verschillende lucht condities, het meten van luchtcondities en het meten van andere klimaatgrootheden, zoals de stralings- en zwarte bol temperatuur.

 

Auteurs
    dr.ir. Peter van den Engel
    ir. John van der Vliet
    ir. Leo de Ruijsscher
    Martine Verhoeven
Niveau
    master
Tags
dampspanning
enthalpie
luchttemperatuur
Mollier
psychrometrische
vochtigheid