Partners

Bouwfysica.nl

Bouwfysica.nl

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Avans Hogeschool, Tilburg en Den Bosch

Avans Hogeschool

De Haagse Hogeschool

De Haagse Hogeschool

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht

Windesheim, Zwolle

Windesheim, Zwolle

Technische Universiteit Delft

Bouwfysica onderwijs op de Technische Universiteit Delft wordt gegeven op de faculteiten Bouwkunde en Civiele Techniek en Geowetenschappen. De basiskennis in de bachelor wordt in de Master Building Technology op de faculteit Bouwkunde en de Master Building Engineering op de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen verder uitgediept. Binnen het bouwfysicaonderwijs volgen studenten van beide faculteiten deels hetzelfde onderwijs.

Naast onderwijs vindt er ook veel onderzoek plaats op het gebied van bouwfysica, klimaatontwerp, installaties en binnenmilieu. Dit onderzoek vindt plaats binnen het onderzoeksprogramma ‘Green Building Innovation (GBI)’ waaronder ook de sub-programma’s ‘Energy & Climate’ en ‘Comfort & Health’ vallen.

Technische Universiteit Delft

Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica

Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica

Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging

Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging