A028

Verkeerslawaai – luchtverkeer

Bij vliegtuiglawaai heeft men niet alleen te maken met een in drie dimensies bewegende puntbron, maar bovendien met een in de tijd variërende en zodoende ook plaatsafhankelijke bronsterkte, spectrale emissie en richtingkarakteristiek. Prognose van vliegtuiglawaai is om voornoemde redenen een vrij gecompliceerde aangelegenheid, waarvoor dan ook geen eenvoudige (hand)methodiek beschikbaar is en men aangewezen zal zijn op computerprogrammatuur.

 

Auteurs
    ir. L. Nederlof
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Tags
Integrated Noise Model
opstijgen
richtingkarakteristiek
spectrum
touch-go
vliegtuiglawaai