I470

Ruimtelijke integratie leidingen

Bij het integreren van transport kanalen voor verwarming (en koeling) in het gebouw dient met verschillende aspecten rekening gehouden te worden, zoals aantallen en type leidingen, schachtruimte, leidingdruk en toegankelijkheid. Naast een beschrijving van deze aspecten geeft deze module tevens een kleine handleiding voor het gefaseerd integreren van de transportelementen in het ontwerp.

Auteurs
    dr.ir. Peter van den Engel
    ir. John van der Vliet
    ir. Leo de Ruijsscher
    Martine Verhoeven
Tags
afmetingen
inbouwruimte
kanalen
leidingen
schacht
schachten