W011

In deze module zullen de eigenschappen van de diverse zonweringsystemen worden besproken. Ter inleiding hierop komen eerst de invloed van de oriëntatie, beschaduwing en het broeikaseffect aan de orde.

Auteurs
    ir. A.C. van der Linden
Tags
broeikaseffect
convectiefactor
lichttoetredingsfactor
zontoetredingsfactor
zonwering
ZTA