W007

Koudebruggen: berekenen van F-waarden onder stationaire condities

Wanneer een constructie die aan de buitenlucht grenst niet op alle plaatsen dezelfde isolatiewaarde heeft, is er in principe sprake van een zogenaamde koudebrug. In het Bouwbesluit is een prestatie-eis opgenomen van de thermische kwaliteit van scheidingsconstructies ter voorkoming van koudebruggen in de vorm van een temperatuurfactor.

Auteurs
    ir. Peter Erdsieck
Tags
f-waarde
koudebrug
NEN 2778
overgangscoëfficiënt
schimmelgroei
temperatuurfactor