LU011

Drukverschillen zijn resultaat van twee verschijnselen: wind en thermische trek. In deze module worden beiden toegelicht op basisniveau en toegepast op gebouwen.

Auteurs
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Tags
Boyle Gay Lussac
Thermiek
winddrukcoëfficiënt
windroos
windsnelheid
windsnelheidsprofiel