A015

Genormaliseerde luchtgeluidisolatie

Geluid geproduceerd in een vertrek dringt door verschillende wegen naar naastliggende ruimten, waardoor een hinderlijk geluidniveau kan worden veroorzaakt. In deze module een theoretische grondslag van de directe transmissie. Daarnaast zijn van een aantal veel gebruikte scheidingsconstructies de resultaten uit publicaties van het Ministerie van VROM van dergelijke metingen en berekeningen vermeld.

 

Auteurs
    ir. L. Nederlof
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Tags
flankerende
geluidisolatie
luchtgeluidisolatie
omloopgeluid
scheidingsconstructie
transmissiecoëfficiënt