A015

Geluid geproduceerd in een vertrek dringt door verschillende wegen naar naastliggende ruimten, waardoor een hinderlijk geluidniveau kan worden veroorzaakt. In deze module een theoretische grondslag van de directe transmissie. Daarnaast zijn van een aantal veel gebruikte scheidingsconstructies de resultaten uit publicaties van het Ministerie van VROM van dergelijke metingen en berekeningen vermeld.

 

Auteurs
    ir. L. Nederlof
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Niveau
    bachelor
    master
Tags
genormaliseerde isolatiewaarden
transmissie