B031

Probabilistische benadering van veiligheid

Bij de invoering van het Bouwbesluit in 1992 werden in plaats van de tot dan toe gebruikelijke prescriptieve voorschriften prestatie-eisen geformuleerd. Deze wordt bij voorkeur vastgelegd in een eenduidige grootheid met een grenswaarde en een bepalingsmethode (normaal gesproken een NEN-norm). Prestatie-eisen geven meer vrijheid dan prescriptieve eisen.

Auteurs
    ir. R.A.P. van Herpen
Tags
bouwbesluit
brandmodel
Prescriptieve eisen
prestatie-eisen
veiligheid
veiligheidsniveau