A031

Een overzicht van de trillingsoverdrachtsverzwakking Kij met voorbeelden en afbeeldingen van praktijksituaties. Verschillend samengestelde verbindingen geven karakteristieke resultaten.

Auteurs
    prof.ir. J.J.M. Cauberg
Niveau
    bachelor
Tags
flankerende overdracht
flexibel
kruis verbinding
star
T-verbinding
verbindingsdemping