LU022

Lucht die vanuit buiten naar binnenkomt moet voldoende kwaliteit hebben om gebruikt te kunnen worden als ventilatielucht. Dat betekent dat er geen lucht uit andere openingen, met name voor afvoer van rookgassen ingenomen mag worden. Er moet voldoende afstand zijn tuissen de verschillende aan- en afvoeropeningen. Dit kan worden bepaald met de sogenaamde verdunningsfactor. In het Bouwbesluit worden daaraan eisen gesteld.

Auteurs
    drs. ing. H.M. Nieman
Niveau
    master
    verdieping